Lunet har uppgraderat Corenätet

För att säkerställa att vi har ett fibernät med hög kapacitet som klarar av att hantera framtidens krav på digital kommunikation uppgraderar vi nu corenätet i vårt fibernät.

Smarta sorteringskärl signalerar när de är fulla

Luleå kommun genomför projektet smart källsortering i stadsmiljö i samverkan med Lunet och Lumire. Sorteringskärlen är utrustade med sensorer som signalerar när de är fulla, vilket minskar onödiga tömningar och effektiviserar avfallshanteringen.

De smarta sparkarna vilar över sommaren

Nu är sommaren snart här och de smarta, dekorerade sparkarna har hämtats in till förvaring. Totalt gick sparkarna hela 26 575 km gemensamt vilket innebär att Lunet skänker 10 000 kr till Region Norrbotten – Sunderbyns barnavdelning.