De smarta sparkarna vilar över sommaren

Nu är sommaren snart här och de smarta, dekorerade sparkarna har hämtats in till förvaring. Totalt gick sparkarna hela 26 575 km gemensamt vilket innebär att Lunet skänker 10 000 kr till Region Norrbotten – Sunderbyns barnavdelning.

Information till dig som ska utföra grävarbeten

Snart drar många grävarbeten igång runt om i kommunen både innanför och utanför fastighetsgränserna. Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i backen och det är viktigt att vi alla tar reda på det innan vi börjar gräva för att undvika att gräva av någon annans ledningar med alla de faror och kostnader det innebär.

Luleå Energi är hundraprocentig ägare av Lunet

Tidigare under september gav kommunfullmäktige grönt ljus till den strukturförändring inom Luleå kommunföretag-koncernen som innebär att Luleå Energi blir hundraprocentig (100%) ägare av Lunet AB.

Lunet satsar på inkluderande rekrytering

Behovet av arbetskraft och kompetens ökar kraftigt i regionen främst kopplat till alla satsningar som sker här i norr. På Lunet ser vi vikten av att arbeta bredare och smartare kring rekrytering för att klara av de utmaningar vi har inom kompetensförsörjning. Som en del i arbetet valde vi att i samarbete med Luleå Energi erbjuda en yrkesintroduktionsanställning till Amane Al-Ameen som i början av 2021 påbörjade sin anställning som supportmedarbetare hos oss.

Bostadsområdet Kuststad är anslutet till Lunets fibernät

Vi är mycket glada att meddela att Kuststad är anslutet till Lunets fibernät vilket innebär att alla boende i området kommer att ha tillgång till ett snabbt, stabilt och framtidssäkert bredband. Är du fastighetsägare och vill kunna erbjuda ett attraktivt och framtidssäkert boende till dina hyresgäster? Om du ansluter fastigheten till Lunets fibernät får dina […]

Lunet är certifierade enligt robust fiber

Certifieringen visar att vi följer de framtagna anvisningarna för hur man anlägger fibernät på ett robust och driftsäkert sätt. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.